Kovinski obeski za klju??e

Kovinski obeski za klju??e so presti??na izvedenka obeskov za klju??e. Omogo??ajo vam ustvarjalno svobodo in natan??no ter dolgotrajno predtavitev va??e blagovne znamke, izdelka, storitve ali poslanstva. Hkrati so tudi lepi in udobni za vsakdanjo uporabo.

Kovinski obeski za klju??e so prava izbira za vse, ki ??elite prese??i uveljavljene standarde.

Bistvo: naredimo lahko marsikaj, pomembna je dobra ideja in dizajn.

Cena: cena kovinskih promocijskih obeskov za klju??e je odvisna od naro??enega ??tevila, ??tevila uporabljenih materialov (kovin), dodelave… Skratka, najbolj je cena kovinskih obeskov za klju??e odvisna od kompleksnosti in zahtevnosti izdelave. Tako se cene finaliziranih?? in k vam dostavljenih kovinskih obeskov za klju??e gibljejo od 0,60 eur do 2,50 eur + DDV

Material: kovano ??elezo, aluminijeve in cinkove zlitine z razli??nimi na??ini kon??ne obdelave

Mere: odvisno od oblike, predlagamo da ne ve??je od 6 cm

Oblikovanje: po dogovoru, lahko vam jih oblikujemo tudi mi

Minimalna koli??ina: 300 kosov